Om oss

Almgrensbuss är ett etablerat namn i Österåkerskommun. Sedan 1927 har vi i Almgrenssfären trafikerat vägarna i Roslagen, Sverige och övriga Europa, dock alltid med Ljusterö och Österåkerskommun som bas. Otaliga är de skolbarn som åkt med oss under alla år.

Utöver beställningstrafik med buss så har vi idag ett samarbete med Samtrans och kör genom dem skol, omsorg och rullstolstaxitrafik i hela Stockholmslän.

Som vår främsta styrka ser jag en rutinerad och välutbildad personal samt vår möjlighet att anpassa fordons storlek efter gruppstorleken. Det är ur miiljösynpunkt inte så lämpligt att köra med större fordon än vad som krävs.

Sedan 1988 sitter vi på Sågvägen 38 i Åkersberga med kontor och garage. Företaget drivs idag av mig, femte generationen Almgrenare, Mikael Almgren.

Vår affärsidé

Företaget skall med hög servicegrad, god kvalitet och minimerad miljöpåverkan utföra persontransporter. Kännetecknade för verksamheten skall vara moderna, verksamhetsanpassade fordon och erfaren kunnig personal.

Trafiksäkerhetspolicy

All personal verksam inom vår företag eller därtill knuten underleverantör, skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vår företag blir betraktad som god föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder m. fl. skall uppleva säkerhet och tryghet genom vår företags agerande.

Kvalitetspolicy

Företaget har utvecklat ett kvalitetsledningssystem anpassat till ISO 9001:2000, till lagar och förordningar samt till marknadens krav.

Vi skall tillse genom:

 • Hög kompetens
 • Genomtänkta helhetslösningar
 • Kvalitetsmedveten personal
 • Kvalitetsmedvetna leverantörer
 • Effektiva rutiner
 • God ekonomi för alla parter

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och utgångspunkt från kundernas krav och företagets egna resurser och förutsättningar verka för:

 • Att livsmiljön sätts i centrum
 • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
 • Att förebygga föroreningar
 • Att följa forsknings- och utvecklingsarbetet på   miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas
 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning,   andra samhällskrav samt våra kunders krav
 • Att uppnå inom ramen för företagens   miljöledningssystem ställda miljömål.

Vill du komma i kontakt med oss?